Käännöspalvelut
Your Partner in Language

Henkilörekisteriseloste

Etusivu Henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kääntöhauki (Y-tunnus: 1943177-5), Keulantie 1 D 29, 28190 Pori

Rekisterin nimi

Kääntöhauki asiakasrekisteri (CRM) – Suomi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, yrityksen nimi, y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Tiedot asiakkaiden tilauksista ja heille tehdyistä toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka yhteistyökumppaneille toimintamme mahdollistamiseksi.

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus